HİZMETLERİMİZ

 • ADANMIŞ HAYATLAR

  ADANMIŞ HAYATLAR COVID-19  veya tam ismiyle Koronavirüs hastalığı 2019’da, insanları etkileyen, şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2’nin (SARS-CoV-2) neden olduğu bulaşıcı bir...

  0
  Kayseri Kekemelik ve Danışmanlık
 • GECİKMİŞ KONUŞMA

  GECİKMİŞ KONUŞMA Dil gelişimi, doğumdan itibaren başlar ve yaşam boyu devam eder. İnsan biyolojik olarak dil öğrenme ve kullanma...

  1
  Kayseri Kekemelik ve Danışmanlık
 • ÇOCUKLARDA GECİKMİŞ DİL VE KONUŞMA

  ÇOCUKLARDA GECİKMİŞ DİL VE KONUŞMA Konuşma gelişimi doğum ile birlikte başlar. Çocuğun konuşması yaşına göre çok geri ya da...

  1
  Kayseri Kekemelik ve Danışmanlık
 • ÇOCUKLARDA ARTİKÜLASYON (SESLETİM) BOZUKLUĞU

  Artikülasyon bozukluğu, konuşurken birkaç harfin atlanması, seslerin yerine başka sesler eklenmesi ya da seslerin yer değiştirmesi sorunudur. Genellikle çocukluk...

  1
  Kayseri Kekemelik ve Danışmanlık
 • Kekemelik Türleri Nelerdir?

  TAKILAN KEKEMELİK: Kekelemede konuşma lobundaki olumsuz etken, kekemeliğe sebep olan ve konuşmalarda kekelemeye neden olan önceden yaşanmış olaylarla birlikte…

  1
  Kayseri Kekemelik ve Danışmanlık
 • KEKEMELİK NEDİR?

  Kekemelik, konuşmanın akıcılığı ile ilgili bir iletişim bozukluğudur. Akıcı konuşmada ritim ve zamanlama büyük önem taşır. Akıcılıkta ortaya çıkan…

  2
  Kayseri Kekemelik ve Danışmanlık
 • KEKEMELİKTE AİLE İÇİ TUTUMLAR NASIL OLMALIDIR?

  Kekemelik, akıcı konuşma bozukluğudur. Genellikle 2-7 yaş arasında meydana gelir. Nadir olarak da ilerleyen yaşlarda görülebilir. Kekemeliği belli bir…

  2
  Kayseri Kekemelik ve Danışmanlık
 • KEKEMELİK HASTALIK DEĞİLDİR!

  KONUŞMADAKİ BÜYÜK SIR! İnsan yapısı gereği iletişim kurmadan yaşayamaz. Bu nedenle iletişim hayatımızın olmazsa olmaz parçalarından biridir. İletişimin temel...

  1
  Kayseri Kekemelik ve Danışmanlık
 • Konuşma Bozuklukları

  Konuşma, toplumsal yaşam gereği insanlarla etkileşim halinde bulunabilmek için kullandığımız sözlü iletişim aracıdır. Doğal vücut fonksiyonlarımızdan biri olan konuşma,…

  1
  Kayseri Kekemelik ve Danışmanlık
 • R’leri Söyleyememe

  sesini söyleyememe en sık karşılaşılan konuşma problemlerinden biridir. Bu problem sadece çocuklarda görülen bir problem değildir yetişkinlerde de görülmektedir....

  1
  Kayseri Kekemelik ve Danışmanlık
 • PELTEKLİK

  Pelteklik, artikülasyon bozukluğunun bir türüdür. Daha çok sürtünmeli sesler olarak bilinen seslerin “/s/,/z/,/ş/,/j/” havanın çıkışının yanlış yerde olması ile...

  0
  Kayseri Kekemelik ve Danışmanlık
 • KEKEMELİK

  KEKEMELİK NEDİR ? Konuşmadaki akıcılığın bozulması, bunlara verilen psikolojik (Konuşmaktan çekinme, konuşurken hata yapmaktan korkma) ve motor reaksiyonlarla (Vücudun...

  0
  Kayseri Kekemelik ve Danışmanlık
 • HIZLI KONUŞMA

  Hızlı konuşma (Takifemi), konuşmanın ritminin sözcük ya da sözce tekrarları, uygun olmayan yerlerde duraklamalar, sözcük içindeki hecelerin yerlerinin değiştirilerek...

  3
  Kayseri Kekemelik ve Danışmanlık
 • GEÇ KONUŞMA

  Geç konuşma – çocuğun konuşması yaşından beklenenden çok geri ya da konuşma gelişimi açısından beklenenden yavaşsa, o çocuğun konuşması...

  3
  Kayseri Kekemelik ve Danışmanlık
 • DİKSİYON

  DİKSİYON NEDİR ? Diksiyon kelimesi Latince’den gelmektedir. Kelimeleri, duyguları ve düşünceleri en iyi şekilde anlatma olarak tanımlayabiliriz. Başka bir deyişle...

  4
  Kayseri Kekemelik ve Danışmanlık
 • ARTİKÜLASYON

  ARTİKÜLASYON bozukluğu, kişinin konuşma seslerini yanlış veya eksik üretmesi anlamına gelmektedir. Konuşma düzeneği; gırtlak, yutak, yumuşak damak, dil, dişler,…

  8
  Kayseri Kekemelik ve Danışmanlık